Politique de remboursement

Terugbetalingsbeleid

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van een eventuele terugzending voor zijn rekening.

Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. De terugbetaling kan evenwel geweigerd worden totdat de goederen werden ontvangen door Joh Clothing.

Fermer (esc)

Livraison fin d'année

Chers clients,

En raison du grand succès de cette année et parce que nous voulons continuer à livrer notre qualité, nous ne pouvons garantir une livraison avant Noël.
Nous nous efforçons d'envoyer toutes les commandes à temps, si vous le souhaitez, vous pouvez toujours récupérer le colis.

Salutations

Joh Vêtements

Verification de l'AGE

En cliquant sur entrer, vous confirmez que vous êtes en âge de consommer de l'alcool.

Recherche

Panier

Votre panier est vide.
Boutique